Cột thép cánh buồm đơn CBD

  • Chịu được tốc độ gió đến 45m/s.
  • Được thiết kế riêng tùy theo yêu cầu đặt hang
  • Thiết kế và chế tạo phù hợp với các yêu cầu tiêu chuẩn BS 5649, TR 7.
  • Cột được tính toán thiết kế với sự trợ giúp bởi phần mềm tính cột chuyên dụng của Mỹ.
  • Tất cả các cột thép sau khi chế tạo đều được mạ nhúng kẽm nóng bảo vệ bề mặt phù hợp theo tiêu chuẩn.

 

Liên hệ báo giá:
Liên hệ tư vấn